CENY V SOUKROMÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

V několika dřívějších článcích jsme se zabývali spíše „měkkými kritérii“ při výběru soukromé školky - tedy těch spíše subjektivních, jako byl celkový dojem ze školky, atmosféra panující mezi dětmi a pedagogy, kvalita a styl výzdoby, pořádek a čistota jak v budově soukromé mateřské školy tak i jejím parku, blízkém okolí apod.

V této části se budeme zabývat aspekty zcela objektivními, měřitelnými a srovnatelnými – podíváme se na české soukromé školky z pohledu ceny. Na úvod je třeba připomenout, že cena, kterou soukromá školka za své služby požaduje, ve většině případů není přiměřená její celkové kvalitě

Existuje celá řada soukromých školek z kategorie „levné“ (měsíčně zhruba od 3.000 do 7.000,- Kč za 1 dítě, které nabízí relativně vysokou úroveň všech služeb, nadstandartní vzdělávací programy a k tomu i fungující učitelský team.

Tento druh soukromých školek bývá často provozován a udržován „nadšenci“, kteří silou vůle a vysokou mírou angažovanosti sebe i okolí udržují cenu na „přijatelné úrovni“ aby jejich nabídka byla dostupná pro široký okruh rodičů a dětí.

 

Na pomyslném opačném pólu pak existují „prestižní“ a „výběrové“ soukromé školky, které se navenek záměrně a aktivně halí do roušky „exkluzivity“ a „nadstandartu“, kterému bohužel většinou dostojí pouze exkluzivní výší finanční náročnosti. Většina aktivit a činností v takové mateřské škole je dělána často jen pro efekt a „na oko“ pro rodiče a případně médií.

Samozřejmě existují výjimky, u kterých je vysoká cena odpovídající daní za špičkový servis a úroveň školky jako funkčního celku. Bystrý a odhodlaný rodič, který se nenechá „ukolébat“ a podlehnout prvnímu dojmu, který si dá tu práci s ověřením informací a osobní návštěvou školky takový nefair přístup vedení soukromé školky jistě sám a rychle odhalí. Mezi těmito dvěma póly pak existuje široká škála více či méně „normálních“ soukromých školek, které se moc neliší a také cenově jsou si velmi podobné. Rozdíly jsou možná nepatrné, ale jejich výsledný sočet rozhoduje o kvalitě výchovy a vzdělání, kterou za nemalé finanční prostředky investujete do svých dětí...

 

Na tomto místě jedna důležitá poznámka ke státním mateřským školám, jejich kvalitě a cenám - možná si kladete otázku, proč je mezi státní a soukromou školkou tak propastný cenový rozdíl. Nepoměr mezi finanční náročností obou typů mateřských školek pro rodiče není odůvodněný podobným rozdílem v kvalitě (existují státní školky, které jsou i přes extrémně přetíženou kapacitu a nízké platy panující v tuzemském školství na vysoké úrovni a mohly by sloužit jako vzor kvality pro řadu předražených soukromých školek). Cenový rozdíl je daný nastavením zdejšího systému předškolního vzdělávání. Každá státní školka v ČR je téměř zcela dotovaná státem a to v několika formách - od ministerstva školství dostává příspěvek na platy učitelů, od kraje či obce pak příspěvek na provoz i na stravování. Rodiče dětí ve státní školce díky tomu neplatí skutečné náklady – pouze na ně drobně přispívají - zhruba od 600 do 1.000,- Kč měsíčně. Provoz všech státních školek u nás ovšem díky tomu platí každý z nás prostřednictvím svých daních.

 

Průměrná cena tuzemské soukromé mateřské školky se pohybuje zhruba od 8.000 do 11.000 Kč měsíčně za dítě. Existují soukromé školky i několikanásobně dražší, stejně jako se najde pár vyjímek z pravidla, které své náklady dokáží pokrýt i za nižší částky. Vzhledem k roztříštěnosti nabídky a chybějící ucelené koncepci a legislativě lze těžko kategorizovat soukromé školky z cenového hlediska. Pro potřeby tohoto článku s cílem usnadnit orientaci v cenách se zde přesto pokusím formulovat pár svých postřehů.

 

Do kategorie „levnějších soukromých školek“ patří zpravidla tzv. lesní školky – také jejich ceny nejsou bez výkyvů oběma směry, ale běžná lesní školka Vás bude měsíčně stát nejspíš do 7.000,- Kč za měsíc a jedno dítě.

Dražší jsou v průměru soukromé mateřské školy známé jako „Montessori školky“. Orientační náklady na pobyt dítěte v tomto typu školky je cca 11 až 16.000,- Kč měsíčně. Dostupnější alternativou mohou být například soukromé školky s programem „Začít spolu“, které bývají zpravidla o něco málo levnější.

Mezi nejdražší soukromé MŠ patří v našich podmínkách tzv. „anglické školky“. Jejich průměrná cena se pohybuje v rozmezí zhruba od 14.000 do 20.000,- Kč, vyjímkou ale nejsou ani anglické mateřské školky s cenou 30.000,- Kč za měsíc. Jako „anglické školky“ jsou většinou označovány souhrně soukromé mateřské školky s anglickými osnovami a anglicky mluvícími lektory. Typické jsou pro ně také některé specifické kroužky jako např. jízda na koni, balet či golf.

 

Soukromé školky, aby v silně konkurenčním prostředí uspěly, se často snaží nabízet určité nadstandartní služby pro specifické cílové skupiny dětí a rodičů. Mezi nejčastější z nich patří snížený počet dětí ve třídě, individuální přístup uplatňovaný při výchově, některý ze specifických vzdělávacích programů atp. 

 

Ano, některé věci státní školka prostě poskytnout může jen opravdu stěží: aplikovat individuální přístup pedagogů lze ve stávajících podmínkách 24 až 28 dětí ve třídě na 1 učitele jen velmi těžko. 

autor: Hana Jirků