Respektovat a být respektován

Kurz o komunikaci a postupech, které podporují zodpovědnost a sebeúctu a zmírňují konflikty

 

 

 

 

Sdělování oprávněných požadavků I.

29. března 2012

 • Respektující versus mocenský model ve výchově a vzdělávání
 • Rizikové způsoby komunikace I
 • Principy reagování tří částí mozku
 • Sebeúcta jako „imunitní štít osobnosti“
 • Zásady dobré komunikace

Sdělování oprávněných požadavků II.

Rizikové způsoby komunikace II.

12. dubna 2012 

Poslušnost – vyjasnění pojmu, dopady osobní, pracovní a celospolečenské

 

Sedm dovedností pro dobrou komunikaci

Emoce I.

Základní fakta o emocích

19. dubna 2012 

Různé způsoby, jak reagujeme na negativní emoce druhých

 

Formy empatické reakce

Emoce II.

Zvládání vlastních emocí

3. května 2012 

Já-výrok a jak tomu učit děti

 

Procvičování empatických reakcí

Způsoby vymezování hranic vedoucí k zodpovědnosti

Rozlišení pojmů: trest – přirozený důsledek – logický důsledek

31. května 2012

Vnitřní a vnější motivace k učení a práci

 

Rizika trestů

 

Postupy při nevhodném chování dětí

Jak vyjadřovat uznání a ocenění

Rozlišení pojmů: pochvala – ocenění – odměna – zpětná vazba

7. června  2012 

Rizika pochval a odměn

 

Postupy při oceňování

 

Rizika soutěží

Aplikace respektující Komunikace pro každý den

Vytváření návyků u dětí

14. června 2012

Prevence a řešení každodenních „krizových“ situací i konfliktů mezi dětmi

 

Zmírňování problémů v sourozeneckých vztazích

Večerní semináře

Uzávěrka přihlášek:

Max. 4 dny před termínem semináře

Cena semináře:

2.700,- Kč za 1 účastníka

Uvedená cena zahrnuje:

Lektorné, výukové materiály + drobné občerstvení

Místo konání semináře:

Ekoškolka Rozárka

Pod Jiráskovou čtvrtí 6

147 00 Praha 4 – Braník 

 

Doplňkové informace k cyklu seminářů "Jak podnikat":

 • Kapacita semináře omezena

 • Rezervace semináře se stává závaznou až po uhrazení vstupného

 • Informace k platbě a dílně obdržíte emailem po přihlášení

 

Možnosti slev (slevy nelze sčítat):

 • Sleva ve výši 50,- Kč za každý seminář v případě účasti na všech 3 seminářích (úodmínkou platba na prvním semináři dopředu)

 • Sleva ve výši 50,- Kč za každý seminář pro studenty, důchodce, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené

 • Sleva ve výši 50,- Kč za účast alespoň 2 lidí z organizace (sleva se vztahuje na všechny semináře, na kterých bude více osob z organizace)