Ekocentrum Podhoubí - charakteristika & služby

Ekocentrum Podhoubí poskytuje služby v oblasti ekologického vzdělávání s cílem motivovat lidi k odpovědnému chování k životnímu prostředí a k sobě navzájem.