PILOTNÍ PROJEKT ANGLICKÉ TŘÍDY

Ekoškolka Rozárka od letoštního září spustíme pilotní provoz anglické třídy - hlásit se můžete od 1. února 2012. Předem upozorňujeme, že přijímáme max. 15 dětí.

 

Základní fakta o plánované anglické třídě:

 • anglická třída bude fungovat na stejných principech jako třída česká, pouze s rozdílem výuky v angličtině s rodilým mluvčím

 • náš program je i v anglické třídě založen na programu Začít spolu a prvcích Lesní pedagogiky

 • vše co jste si dosud přečetli o  našem programu platí i pro anglickou třídu

 • maximální počet dětí ve třídě je 15 a bude se jim věnovat jeden rodilý mluvčí s pedagogickým vzděláním a jeden anglicky mluvící český pedagog

 • na výběr kvalitních pedagogů klademe velký důraz, i rodilý anglický mluvčí musí mít pedagogické vzdělání a předchozí praxi s prací s dětmi předškolního věku

 • do anglické třídy přijímáme děti od 3 let věku

 • výuka v angličtině bude probíhat v dopoledním programu až do oběda, po obědě se děti ze všech tříd promísí a budou pokračovat  s českým pedagogem

 • odpoledním spojením tříd chceme předejít předčasné segregaci dětí a poskytnout dětem dostatek prostoru k rozvoji i v mateřském jazyce, účasti na našich kroužcích a předškolákům na přípravu na školu v rámci naší školičky

 • ceník naleznete zde...

 

Další info & kontaktní osoba pro zájemce o doplňující info:

 • informace o připravované anglické třídě budeme dále doplňovat

 • můžete se těšit na seznámení s pedagogy anglické třídy, různé ukázky programu atd. 

 • vážní zájemci mohou kontaktovat Hanu Jirků na telefonním čísle +420 777 026 149, nebo e-mailem na adrese hana.jirku@podhoubi.cz.