EKOŠKOLKA ROZÁRKA V PRAZE - REŽIM DNE

V tabulkách je podrobně rozepsán denní program. Jeho součástí jsou i kroužky, které jsou započítány již v ceně a nejsou placeny zvlášť. Každý den je jiný kroužek. Bližší informace ke kroužkům najdete zde.

 

Dopolední program

7:00

Děti se postupně scházejí a volně si hrají.

8:30    

Zdravíme se v ranním kroužku jednoduchou říkankou, kterou různě obměňujeme. Každý má prostor něco říci nebo ukázat, co si přinesl z domova. Povídáme si na určité téma. Učíme se trpělivosti a vzájemnému naslouchání. V tuto dobu si také děti volí činnosti v centrech aktivit.

9:15            

Krátké motivované cvičení má různou podobu a zaměřuje se na rozvoj jednotlivých dovedností v oblasti hrubé motoriky a na orientaci v prostoru. Hygiena a svačina Děti pracují v centrech aktivit. Učí se činnosti dokončita vše po sobě uklidit. V centru aktivity pracuje vždy několik dětí najednou. Děti se spolu domlouvají, učí se základním komunikačním dovednostem. Na závěr následuje reflexe. Děti představí ostatním své výtvory. Jsou vedeny k hodnocení vlastní práce, učí se respektovat práci a prožitky jiných dětí.

10:00

Pobyt v lese nebo na zahradě s programem: tato část je zaměřená na aktivní učení hrou a zážitky v přírodě a na rozvoj fyzické zdatnosti dětí.

12:00

Hygiena, zklidnění před obědem, oběd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpolední program

12:40    

Odchod dětí s polodenní docházkou domů. Volná hra, příprava na odpočinek.

13:00

Odpočinek. Nespící děti: odpočinek při volné hře, četba. I děti, které nespí si potřebují odpočinout. V tomto čase nespícím dětem nabízíme kroužky.

14:30        

Svačina, odchod dětí domů.

15:00        

Pobyt venku, řízená nebo volná hra.

16:00 - 17:30

Odchod dětí domů, pobyt venku, hry.

 

 

 

 

KROUŽKY PRO DĚTI

Z další nabídky programu EKO školky Rozárka vybíráme netradiční kroužky, které jsou již v ceně školného. Naše kroužky nejsou výkonové, probíhají formou hry, což je nejúčinější nástroj vzdělávání pro děti předškolního věku. Nabízené kroužky kromě rozvoje určitých dovedností podporují také rozvoj celé osobnosti dítěte. Využívají především tvořivost a vlastní fantazii dětí.

 

Kroužky jsou otevřeny i pro veřejnost !!!

 

Ceny kroužku pro děti zvenku najdete na webu ekoškolky.