Ekoškolka Rozárka v pražském Braníku

Modelová ukázka úspěšné aplikace konceptu Ekoškolky v praxi tuzemského systému předškolního vzdělávání dětí.

Ekoškolka Rozárka je v našich podmínkách unikátní soukromé vzdělávací zařízení, jeho provozovatelem je nezisková organizace  Ekocentrum Podhoubí, o.s., která se oblasti moderního vzdělávání věnuje již 6. rokem. Při výchovné a vzdělávací práci s dětmi čerpá zkušený team této ekoškolky z celé řady zahraničních i tuzemských poznatků o efektivních a interaktivních metodách vzdělávání dbajících na individuální potřeby dítěte a jeho rozvoj. 

 

Ekoškolka Rozárka vs. běžná státní mateřská škola:

Pražská Ekoškolka Rozárka není "běžnou", klasickou státní mateřskou školou, jejichž výčet naleznete v tzv. Rejstříku škol a školských zařízení. Zaměřuje se na výchovu k odpovědnému vztahu k prostředí a vzdělávání s demokratickými principy. V této školce si můžete být vždy jisti maximálně vstřícným jednáním a individuálním přístupem k dětem v rámci všech výchovných a vzdělávacích procesů... Jako jedna z mála soukromých pražských školek nabízí tato relativně mladá tuzemská ekoškolka na Praze 4 také řadou rodičů i dětí velmi oceňovaný letní prázdninový provoz. 

Prostřednictvím Ekoškolky Rozárka můžete ale také třeba podpořit vytvoření programu směřujícího ke kvalitnější předškolní výchově dětí v celé České Republice. Rozárka je pilotní mateřskou školkou známého pražského Ekocentra Podhoubí, v rámci které Vaše děti získají všechny potřebné schopnosti a dovednosti, které jim umožní prožít nejen šťastné dětství, ale i celý dospělý život...

  

V čem spočívá jedinečnost pražské ekoškolky Rozárka...?

 • soukromá mateřská EKO školka Rozárka má svůj vlastní Školní vzdělávací program (ŠVP), který vychází ze vzdělávacích cílů definovaných v dokumentu označovaném zkráceně jako "RVP PV" neboli Rámcově vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávaní (jde o závazný dokument vypracovaný českým MŠMT, který poskytuje jednotný rámec pro celý systém předškolního vzdělávání v ČR)

 • školní vzdělávací program vychází z environmentální oblasti RVP PV, nese prvky programu "Začít spolu (Step by Step)" a "Lesní pedagogiky"

 • v této soukromé pražské EKO-školce je ve vztahu k dětem uplatňován respektující přístup, učitelé jsou průvodci na cestě za poznáním

 • Ekoškolce Rozárka mají děti kromě zkušených a kvalifikovaných učitelek také "svého" pana učitele - děti totiž potřebují ke zdravému a optimálnímu vývoji nejen ženský, ale i mužský vzor

 • dětem je umožňován každodenní pobyt v přírodě - team pracovníků Rozárky věří, že příroda je mocná "čarodějka" a úžasná, neskonale moudrá a zkušená učitelka

 • o zdravý životní styl dětí je zde také pečováno prostřednictvím dodržování všech zásad zdravého stravování (do ukázky typického jídelníčku dětí nahlédnout například zde), dále dostatkem pohybu v přírodním terénu kombinovaným s otužováním venku za (prakticky) každého počasí

 • tato ekoškolka nabízí dostatek různorodých podnětů přiměřených věku dětí, což vede k přirozenému aktivnímu učení pomocí pozorování, experimentování, zážitků a her v přírodě

 • u dětí jsou aktivně podporovány elementární základy odpovědného postoje k životnímu prostředí

 • Soukromá školka Rozárka se rozhodně "nebojí" zvířat - naopak každodenní péčí a kontaktem se zvířaty, která mají v této české ekoškolce svůj domov, se děti učí empatii a odpovědnosti a v neposlední řadě také získávají nenásilnou formou řadu znalostí a vědomostí...

 • součástí denního programu pražské Ekoškolky Rozárka je celá řada klasických i zcela originálních k roužků, které jsou již v základní ceně školkovného a tedy nejsou hrazeny zvlášť

 • dětem narozeným v zahraničí nebo pocházejícícm z vícejazyčného prostředí zdejší zkušení pedagogové rádi pomohou při zvládání všech nástrah češtiny a bezproblémové  začlenění do kolektivu

 • pražská soukromá školka Rozárka je součástí tuzemské Asociace lesních mateřských škol

Diskusní téma: EKOŠKOLKA ROZÁRKA PRAHA

Dopis od maminky dvouletého Jiříka

Datum: 25.03.2012 | Vložil: Správce

Rozárku jsem vypátrala, když jsem hledala školičku pro našeho tehdy dvouletého Jiříka. Přála jsem si najít vhodné prostředí, kde by se náš "mamánek" dokázal zapojit mezi ostatní děti - a také jsem nechtěla donekonečna zneužívat dobrotu svých rodičů, kteří ochotně hlídají, když pracuji. Bylo mi hned sympatické, že Ekoškolka Rozárka preferuje denní pobyt venku, v přírodě. Je situovaná kousek od lesa, což je v Praze vzácnost. Přitom je dobře dostupná mhd i autem (parkování naprosto bez problémů). Děti při vycházkách nemusí přecházet žádnou velkou silnici, do lesa se můžou bezpečně rozeběhnout již od vrátek.

Školka má jasnou koncepci, co a jak by chtěla s dětmi dělat, využívá prvky programu „Step by step“– „Začít spolu“ a s dětmi pracují nadšení pedagogové - to vše bylo pro mne při rozhodování důležité. Chtěla jsem od školičky něco jiného, než jen péči "hodné tety". Líbilo se mi, že pro děti vaří Toulcův dvůr a zakoupením obědů tak de facto podporujeme české zemědělce. Učitelé investují do práce s dětmi neuvěřitelné množství nápadů, času a energie. Děti mají možnost rozvíjet se po všech stránkách (v lese, při návštěvách divadýlek, při výrobě perníkové chaloupky v nadživotní velikosti, při péči o školní morče... :-) ).

Po necelých 2 měsících docházky se náš Jiřík loučí veselým máváním a bez slziček. Je samostatnější, víc se snaží jíst bez mé pomoci (dříve odmítal jíst sám). Už se tolik nestraní a nebojí jiných dětí - i mimo školku. Naučil se malovat vodovkami, které si velmi oblíbil. Nevyčítá mi "odložení" do školky (to, že máma ve školce nebyla, jsem poslouchala jen dva první dny). Jsme moc spokojení a děkujeme celému kolektivu školičky za laskavou péči.

Dopis od maminky holčičky z Rozárky

Datum: 25.03.2012 | Vložil: Správce

Ekoškolka Rozárka je první školkou, kterou naše dcera začala navštěvovat. Adaptace proběhla naprosto hladce. Díky personálu, který byl velmi citlivý a chápavý a poskytl dceři takové množství adekvátní denní náplně, že si na maminku ani nevzpomněla. Velice oceňuji prostředí školky, blízkost lesa, který je pro děti pravým rájem. Líbí se mi, že denní aktivity respektují dětský svět, nezatěžují je "nechávají" je žít a užívat si každý nový den. Jsem ráda, že strava je taková, jakou bych jí i já vařila doma, se spoustou zeleniny, ryb, masa a kvalitních alternativních příloh. Socializace je pro děti důležitá a jsem ráda, že dcera ji zažívá v tomto prostředí.

Přidat nový příspěvek