ČTEME S NEČTENÁŘI

24.02.2012 04:19

ČTEME S NEČTENÁŘI A UČÍME JE KRITICKY MYSLET

  • jde o metodu využívající aktivního učení (tj. např. vizualizace, předvídání & hledání souvislostí)
  • rozvíjí kritické myšlení a čtenářskou gramotnost
  • učitel vede děti k pozornému naslouchání a porozumění textu, klade důraz na to, aby se v aktivitách propojila verbální a smyslová složka (hmat, čich, sluch, zrak)
  • děti se setkávají s textem – knihou – ve spojení s hrou a dalšími činnostmi (kreslení, pohybové hry, bojovky, písničky atd.)
  • číst s nečtenáři znamená hravou formou v dětech probouzet a budovat vztah ke kniz
  • tzv. čtení s nečtenáři je metoda, při které se děti učí pozorně naslouchat a porozumnět textu
  • děti na vlastní kůži zažívají, že čtení knížek může být opravdové dobrodružství a čas plný překvapení
  • učitel dbá na to, aby se v aktivitách motivovaných prohlížením a četbou knížek propojila řeč a smysly a tím se učení vlastně stalo hrou

 

Více info:                     KritickéMyšlení.cz

Kdy:                              Vždy každé úterý v době od 13:15 do 14:15

Cena:                           750,- Kč / pololetí

Lektorka:                     Lucka Sovová