O projektu Nejlepší školka

Cílem tohoto portálu je informovat o moderních trendech v oblasti předškolní výchovy dětí v České republice, především o ekologicky a enviromentálně orientovaných směrech a dalších specifických přístupech k vzdělávání a výchově dětí v předškolním věku. Dále objektivně a nezávisle monitorovat současnou situaci, změny a nastupující trendy v předškolní výchově na úrovni státu i jednotlivých konkrétních (státních i nestátních) institucí, které se na ní podílí nebo ji přímo či nepřímo ovlivňují. Komentovat a podrobně rozebírat nové publikace, významné události a zajímavosti, změny v legislativě, ale také přinášet názory a rady odborníků a závěry výzkumů a odborných studií orientovaných na problematiku mateřských škol, vzdělávání a výchově dětí v předškolních zařízeních. Srozumitelným a zajímavým způsobem přibližovat jednotlivá témata i odborné termíny používané v kontextu předškolní výchovy a vzdělávání a to jak rodičům, tak i všem odborníkům, participujícím institucím a organizacím, stejně jako i celé veřejnosti