4 ZÁKLADNÍ PILÍŘE KONCEPTU EKOŠKOLKA

Pokud shrneme základní pilíře udržitelného rozvoje, získáme obraz toho, jak by měla fungovat ekoškolka:

 

1. Ekonomický pilíř

 • ekoškolka a ekologizace jejího provozu přináší finanční úspory, stejně tak jako zapojení místních firem např. při rekonstrukci zahrady nebo výrobě herních prvků

 • stravování založené z velké části na využívání lokálních zdrojů přispívá k rozvoji místní ekonomiky

 

​2. Ekologický pilíř 

 • ekoškolka – její provoz a aktivity má cíleně pozitivní vliv na životní prostředí

 • program a pedagogická koncepce ekoškolky vychází z místních podmínek

 • u dětí je podporován zdravý životní styl s ohledem na fyzický, duševní a duchovní rozměr člověka

 

3. Sociální pilíř

 • ekoškolka funguje jako místo pro setkávání rodičů a dětí

 • vzniká prostor pro setkávání širší veřejnosti, např. pořádání vzdělávacích seminářů pro rodiče o výchově dětí, komunikaci, ale i výtvarné dílny, zapojení seniorů apod.

 • ekoškolka podporuje rodinu a mezigenerační setkávání

 

4. Kulturní pilíř

 • ekoškolka je esteticky zajímavé místo

 • pořádají se zde kulturní akce

 • udržují se zde místní zvyky a tradice

 • ekoškolka reflektuje složitost multikulturní společnosti

 

Při vědomí této propojenosti stále platí, že člověk je zásadním způsobem formován právě v období do šesti let. A proto se nelze vyhnout otřepanému, ale pravdivému "Vše, co potřebuji vědět, jsem se naučil v mateřské škole..." Co se děti naučí záleží na dospělých a na tom, jakou dají dětem příležitost. Pokud děti kolem sebe vidí aktivní, přemýšlející a zvažující rodiče a učitele, je to ten nejlepší způsob učení.

 

Autor: Eva Sůrová

Zdroj: Vošahlíková, T.: Ekoškolky a lesní mateřské školy: Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol