VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „ZAČ​ÍT SPOLU“

Prvky vzdělávacího programu "Začít spolu" ve školním vzdělávacím programu Ekoškolky Rozárka. Při individualizaci vzdělávání využiváme některé prvky programu Začít spolu.

 

Za nejdůležitější pokládáme:

 1. zapojení rodičů do vzdělávání dětí

 2. typy inteligencí podle Howarda Gardnera

 3. tzv. centra aktivit

 

Základní cíle:

 • umožnit dětem zažít výchovu s demokratickými principy

 • vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat

 • učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je

 • umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost

 • být tvůrčí a mít představivost

 • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijeme

 • vytvářet si zdravé životní návyky a postoje

 

Základní informace o programu „Začít spolu“

Program Začít spolu (Step by Step) vychází z osobnostně rozvíjejícího modelu (inspirován dílem C. Rogerse – představitele humanistické psychologie). Dítěti v procesu výchovy poskytuje učitel podpůrnou atmosféru založenou na porozumění, bezpodmínečném přijetí, uznání a empatickém naslouchání. Při tvorbě programu také učitel vychází z poznatku, že při hře se dítě nejlépe a nejefektivněji učí.

Prostor třídy je uspořádán do center aktivit, což jsou pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými materiály, které jsou k dispozici v každém z center. Učí se také navzájem od sebe, nápodobou a pozorováním, řeší problémy, komunikují. Jsou vedeny k samostatnosti a ke spolupráci.


Centra aktivit

 • domácnost

 • ateliér

 • dílna

 • knihy a písmena

 • dramatika

 • pokusy a objevy

 • kostky

 • manipulační a stolní hry

 • voda – písek

 • hudba

 • školní zahrada

Existuje mnoho pohledů a přístupů k individualizaci dítěte. Program Začít spolu vychází z díla Howarda Gardnera a jeho teorie o typech inteligence. Je potřeba zdůraznit, že práce s těmito teoriemi je záležitostí průběžnou a sleduje vždy vývoj dítěte. Není tedy nálepkou či označením, ale umožňuje sledovat dítě v jeho vývoji a nadále s ním pracovat.


Typy inteligence

 • jazyková inteligence

 • hudební inteligence

 • logicko – matematická inteligence

 • prostorová inteligence

 • tělesně – polohová inteligence

 • osobnostní inteligence

 • sociální inteligence

 • přírodovědní inteligence