MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY V ČESKÉ REPUBLICE

... aneb je lepší volbou klasická mateřská škola (tzv. "státní MŠ"), soukromá mateřská školka nebo některá z úzce zaměřených školek a dalších předškolních zařízení se specifickým vzdělávacím programem?

V současné době si rodiče mohou vybírat z mnoha alternativních vzdělávacích programů dostupných v ČR. Pokud nejsou uspokojeni nabídkou státních mateřských škol mohou hledat ve stále širší nabídce soukromých mateřských škol. 

 

V posledních letech vzrostla poptávka po soukromých školkách a mateřských školách také v důsledku nedostatečné kapacity školek státních. Ale ukazuje se - a rodiče na to sami přicházejí - že ne každá soukromá školka má smysluplný vzdělávací program a je pro děti přínosem. Přestože většina soukromých zařízení nabízí nadstandard co do počtu dětí na jednu učitelku, často se jedná o pouhé "hlídárny". Učitelky - tety jsou nekvalifikované a v mnoha případech nenabízí dětem smysluplné činnosti, které by je skutečně rozvíjely na všech úrovních. Státní mateřské školy se pro změnu potýkají s vysokým počtem dětí na třídě (až 28 dětí na jednu učitelku!!), kde sebevzdělanější paní učitelka ve skutečnosti jen hlídá dav dětí, aby se jim něco nestalo. Přitom předškolní věk je nejdůležitějším obdobím lidského života, kdy se dítě doslova programuje k úspěchu či neúspěchu v pozdějším životě. V dnešní době také víme, že přibývá dětí s různými problémy. Ať už se jedná o poruchy chování nebo učení, všechny tyto děti potřebují zvýšenou péči a pozornost dospělých. Dispozice k poruchám učení lze odhalit již v mateřské škole a účinně pracovat na jejich prevenci. K tomu je však třeba kvalifikovaná a odpočatá paní učitelka/ pan učitel a přiměřený počet dětí na třídě. Jedno i druhé některé školky nabízejí, jiné naopak zoufale postrádají.  Čím dál tím více rodičů si to uvědomuje a věnuje proto zvýšenou pozornost výběru ať už mezi státními nebo soukromými mateřskými školami.

 

K lepší orientaci při výběru té pravé a správné školky pro Vaše dítě by měly posloužit právě tyto internetové stránky...