WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA

 

FILOZOFIE WALDORFSKÝCH ŠKOL

Waldorfská pedagogika je úzce spjata se jménem pedagoga a filozofa Rudolfa Steinera (1861 - 1925) a jeho soustavou filozofických názorů. Antroposofie (z řeckého antropos - člověk a sofia - moudrost) je věda o podstatě člověka. Je to složitá filozofie, samostatná duchovní věda, která se jako cesta k poznání života člověka vydělila z theosofie. Antroposofie souvisí s křesťanskou orientací, má prvky východní filozofie. Obsahuje egyptská a řecká mystéria, přírodní mystiku, okultismus a filozofii J. W. Goethea.

 

Podle Steinera je člověk komplexem tří světů, které jsou představovány třemi druhy těla, což souvisí v jeho pedagogice s dělením dětského věku na tři stupně a vývojová období. V prvním období do 7 let se rozvíjí tzv. fyzické tělo ve třech etapách (hlava, hrudník, údy). Podle antroposofie pomáhá realizovat projevy fyzického těla tělo životadárné, tělo éterické, které je zhruba stejně velké jako tělo fyzické. Tělo éterické se rozvíjí ve druhém sedmiletí dítěte.

 

Zhruba od 14 let se rozvíjí tělo duchovní neboli astrální. Je větší než tělo fyzické. Člověk má ve své tělesné soustavě ještě čtvrtý článek, nositele lidského já, který představuje nejdokonalejší tělo příslušející jen člověku. Je nositelem lidské vyšší duše, vědomí sebe sama, lásky a svobody. Toto tělo je u každého jiné. Tyto čtyři části nejsopu podle antroposofie přítomny v jednom okamžiku, ale vyvíjí se postupně. Vychovatel pomáhá pracovat na těchto čtyřech tělech lidské bytosti. Musí znát a vědět, že se rozvíjejí postupně v různých obdobích lidského života.

 

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA A PŘEDŠKOLNÍ STUPEŇ

Waldorfská pedagogika klade do 7 let důraz na napodobování. Důležité je děti podněcovat, ale přitom nenutit. Prostředí má být činitelem, který podněcuje a vyzývá k přirozené činnosti. Učitel musí počítat s tím, že dítě vnímá i atmosféru, napětí, náladu, nerozhodnost či vážnost situace. Z činností se nejvíce uplatňuje pohyb, zpěv, hudba, tanec, modelování a malování. Podpoře fantazie neodpovídá sledování televize, kterou waldorfská pedagogika odmítá, stejně jako kazety a desky z pohádkami nebo komixové seriály.

 

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA A PROSTŘEDÍ

Ve waldorfských školkách bývá věcné a esteticky prosté prostředí s převahou přírodních materiálů. Ke hře dětí jsou využívány přírodniny a tzv. nehotové hračky, které podněcují fantazii a tvořivost.  Na hračku je kladen velký důraz, často dětem hračky vyrábějí rodiče. Prostor ve waldorfských školkách mají praktické činnosti - příprava svačin, pečení chleba...

 

Autor: Eva Sůrová

 

Zdroj: Pol, M.: Waldorfské školy: izolovaná alternativa nebo zajímavý podnět pro jiné školy

Diskusní téma: Napište nám o Vaší školce a zařaďte ji do katalogu "správných" mateřských školek

Waldorfská pedagogika

Datum: 20.02.2014 | Vložil: Mateřská škola Na Cibulce s.r.o.

Vzdělávací program Mateřské školy Na Cibulce v Praze 5 - Košířích, stojí na základech waldorfské pedagogiky. Jsme členy Asociace lesních mateřských škol a v praxi uplatňujme environmentální pedagogiku. Blízkost lesoparku Cibulka nám dává možnost poznávat les v jeho každodenních proměnách.

Přidat nový příspěvek