Bc. Eva Sůrová

Bc. Eva Sůrová

Ředitelka Ekoškolky Rozárka

Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy se zaměřením na estetickou výchovu. Při práci s dětmi využívá metody artefiletiky tvořivé dramatiky. Praxe 6 let v MŠ, koordinátorka environmentální výchovy, lektorka dětského divadelního studia Minor, vedoucí kurzů hudebně-pohybové výchovy.

 

V září 2011 dokončila specializační studium pro pražské koordinátory EVVO a dále se vzdělává v oblasti zvládání nových výukových přístupů.  Má praxi 6 let ve státní MŠ, kde zárověň působila jako koordinátorka environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO). V Rozárce vede kroužek Hravé tvoření s prvky artefiletiky.  Působí také jako lektorka dětského divadelního studia Minor.

 

Se svým mužem vychovává tři syny.