Zápisy do státních MŠ Praha 12

Na území MČ Praha 12 se koná zápis do všech mateřských škol pro školní rok 2012/2013 v těchto termínech:

 

Vydávání přihlášek:                                

14. 3. a 15. 3. 2012                        13-17 hodin

 

Odevzdání vyplněných přihlášek:           

28. 3. a 29. 3. 2012                        13-17 hodin

 

Co s sebou k zápisu:

  • dítě, které přihlašujete do MŠ :-)
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • rodný list dítěte

V případě, že rodiče ani dítě nemají na území MČ Praha 12 trvalý pobyt, přinesou k nahlédnutí nájemní, podnájemní nebo kupní smlouvu na byt, ve kterém na území MČ Praha 12 bydlí. 

 

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ:

  • trvalé bydliště dítěte nebo zákonného zástupce na území MČ Praha 12
  • věk dítěte
  • fyzická, psychická a sociální způsobilost dítěte k nástupu do mateřské školy