Lesní školky v České republice

Nedostatek míst ve státních školkách vede rodiče k hledání alternativního řešení pro svoje dítě. „Potřebuji do práce, ale dítě mi do školky nevezmou“ - to je bohužel časté dilema českých rodičů. Řešením této situace mohou být soukromé mateřské školy, různé formy jednorázového hlídání dětí a v neposlední řadě také novinka posledních let – tzv. lesní školky. Ptáte se, co že je to ta „lesní školka“? Lesní školky jsou lapidárně řečeno netradiční mateřské školky.

 

Děti v lesní školce jsou víceméně po celý den venku – venku si hrají, učí se, venku také jedí i odpočívají, pouze za opravdu nepříznivého počasí se přesunou pod střechu. Záměrně neříkám do budovy – touto střechou je v případě lesních školek obvykle srub, hájovna, ale také třeba maringotka nebo dokonce jurta. Děti v lesní školce se zkrátka učí většinu času v přírodě. Zde také získávají inspiraci pro své hry. V lesní školce jsou pomůcky většinou velmi jednoduché – stačí obyčejné klacíky, nejrůznější kamínky, listy stromů a rostlin, čistá voda v potoce...

 

Co pobyt dětem v lesních školkách přináší?

 

Výzkumy dokazují, že děti z lesních školek jsou celkově odolnější. Pobyt v lesní školce a přírodě na čerstvém vzduchu je otuží a jsou díky tomu ve výsledku méně nemocné. Děti v lesní školce si také díky neustálemu pobytu venku tak snadno „nepředávají bacily“ v porovnání s uzavřenými prostory a často „vydýchaným“ vzduchem typickým pro většinu běžných státních školek. Lesní školka ale otužuje děti nejen fyzicky, ale také psychicky.

 

Děti z lesní školky méně „rozhodí“ výkyvy počasítlaku (respektive je na rozdíl od dospěláků - nerozhodí vůbec). Přirozené venkovní prostředí lesní školky dětem umožňuje dostatek podnětů pro rozvoj fantazie, tvořivosti, fyzické odolnosti, schopnosti řešit problémy a v neposlední řadě též schopnosti spolupracovat. Zkrátka: dle výzkumů lesních školek se děti v lesních školkách rozvíjejí stejně všestranně, jako se rozvíjejí v běžných mateřských školkách a co víc: děti z lesních školek jsou na tom při vstupu do běžných škol dokonce ještě lépe než děti z klasických státních mateřských školek! Pokud Vás zajímají závěry z výzkumů a studií na téma lesních mateřských školek, více se dozvíte na webu Asociace lesních mateřských škol.

 

 

Co je pro pobyt dětí v lesních školkách důležité?

 

Jednou z nejdůležitějších věcí pro pobyt dětí v lesních mateřských školách je perfektní vybavení. Otužovat děti v lesní školce neznamená nechat je bez vybavení stylem „ať si zvykají na tvrdé podmínky“ (...a nejlépe přitom sám zalézt do teplé kanceláře:-) - tím je jen stěží otužíme, naopak jim s největší pravděpodobností přivodíme zápal plic a trvalý odpor k pobytu venku. K základnům správného vybavení dětí z lesních mateřských školek proto vždy patří opravdu kvalitní a teplé oblečení, zejména kalhoty i bunda a dobré boty, chybět by neměla ani pláštěnka, čepice, šála a rukavice – to vše v pohodlném a praktickém baťůžku. A pro jistotu i náhradní oblečení.

 

Existuje nějaká „zlatá střední cesta“...?

Závěrem asi potěšíme ty rodiče, kterým se lesní školka líbí a kteří by svému dítěti rádi dopřáli častý pobyt venku, ale současně se jim její konkrétní podoba lesních školek v porovnání s klasickými mateřskými školkami zdá až příliš extrémní. V Praze existuje několik tzv. „ekoškolek“, které také fungují na principech lesní pedagogiky a s lesními školkami tak mají mnoho společného. Děti navštěvující ekoškolky pobývají podobně jako děti v lesních školkách také velmi často venku, kromě toho je ale tento typ mateřské školky charakteristický důrazem na zdravou vyváženou stravu, kvalitní hračky a vzdělávacím programem založeným na respektu k dítěti. Děti z ekoškolek, přestože podstatnou část dne venku (ovšem celkově o něco méně než děti v lesních školkách), mají také k dispozici dostatečné zázemí v klasické budově, kde standartně probíhají některé části denního programu. Takovouto ekoškolku naleznete v Praze například v Braníku na Praze 4 - Ekoškolka Rozárka nebo na Toulcově dvoře - Ekoškolka Semínko.