Základní principy konceptu EKOškolka

  • Individuální přístup

  • Respektující a partneraský přístup

  • Demokratické principy

  • Kritické myšlení

  • Konstruktivistické učení

  • Vztah k přírodě a prostředí

  • Ženské i mužské vzory ve školce

  • Spolupráce s rodinou