Ekologické výukové programy

Komplex vzájemně propojených výukových aktivit, které účastíky seznamují s environmentální tematikou a vedou je k samostatnému řešení různých problémů týkajících se životního prostředí. Naše jedinečnost se projevuje v individuálním a osobním přístupu ke klientům, pomáháme pedagogům se startem a rozvojem ekologické výuky. Snažíme se vám vyjít vstříc, a proto se při tvorbě ekologických výukových programů držíme několika základních principů:

  • Veškeré programy jsou mobilní – odpadají vám nepříjemnosti spojené s cestováním, lektor přijede s pomůckami přímo do vaší školy

  • Respektujeme odlišnosti škol a tříd, programy vám šijeme na míru tak, aby účastníkům co nejlépe vyhovovali

  • Aktivity využijete ve vlastní výuce – programy vytváříme tak, abyste si mohli na základě našeho návodu ekologickou výchovu realizovat sami vlastními silami

  • Programy jsou začlenitelné do RVP – můžete je funkčně zařadit do výuky některých předmětů

 

Kdo si může EVP objednat a za jakých podmínek?

  • EVP si mohou objednat učitelé žáků MŠ (starších 5 let), , a nově i základních škol praktických

  • Minimální počet dětí na EVP je 10, pro méně žáků program objednat nelze. Dostaví-li se jich na program méně než 10, program se uskuteční, učitel však lektorovi předá peníze za 10 osob

  • Učitel se vždy účastní celého programu – je to důležité z hlediska jeho právní odpovědnosti za žáky, zároveň ale získá výbornou příležitost sledovat děti z jiného úhlu pohledu než "od tabule". Úcast na programu mu pak také umožní lépe navázat na téma další výukou

  • EVP není možné krátit, mají svou logickou strukturu. Vyčleňte si tedy na program dostatečné množství času – délka jednotlivých EVP je zmíněna v rámci anotace