Vize a jedinečnost

Ekocentrum Podhoubí se snaží vytvářet a přizpůsobovat nabídku nejen na základě poslání, ale i na základě potřeb klientů a jejich zpětné vazby.


V čem jsme jedineční?

  • individuálním přístupem a budováním vztahu s klienty
  • uspokojováním specifických potřeb klientů
  • poskytováním řešení
  • vytvářením programů, seminářů a projektů na základě zpětné vazby klientů

 

Naše vize

S týmem odborníků a profesionálním řízením s jasně nastavenými interními procesy, které zaručují plnění hodnot a jedinečnosti Ekocentra Podhoubí, se nám daří naplňovat vizi stát se prestižní a uznávanou organizací v oblastienviromentální výchovy. 

Jsme organizace:

  • moderní a progresivní
  • čitelná a srozumitelná
  • profesionálně řízená
  • spolehlivá a vstřícná ke klientům
  • s týmem zkušených odborníků