provozovatel portálu = Podhoubí o.s.

Jsme občanské sdružení, které se věnuje environmentální výchově, vzdělávání a osvětě dětí, mládeže, odborné i široké veřejnosti. Možná se vám to zdá jako nevýznamný cíl, učit a vzdělávat děti a jejich rodiče a tím v nich probouzet kladný vztah k životnímu prostředí, ale i Václav Havel si uvědomuje, že informovat o jedinečnosti, spletitosti a vzájemné závislosti všech složek životního prostředí je nutné:


„Vím, že jsme na této Zemi pouhými hosty a že na našem zodpovědném chování závisí i prostředí, které se utvářelo miliardy let a bez nehož bychom nejen prišli o svobody a civilizační vymoženosti, z nichž máme to štěstí se radovat, ale nakonec i o právo na této planetě vůbec být,“

Václav Havel

 

Jak naplňujeme cíle?

  • ve výuce aplikujeme nejnovější progresivní metody a trendy ve vzdělávání

  • programy upravujeme na základě individuálních požadavků klientů

  • naši lektoři procházejí pravidelnými supervizemi

  • naši lektoři se zůčastňují školení nových a netradičních výukových metod

  • pomáháme pedagogům ve smyslu reformy školství

  • pomáháme pedagogům s rozvojem ekologické výuky

 

J​aké výukové programy nabízíme?