Semináře pro pedagogy

V letech 2005-2010 se stalo 280 učitelů a pracovníků neziskových organizací věnujících se ekologické výchově aktivními účastníky 24 odborných interaktivních seminářů. Pouze v Ekocentru Podhoubí mohli učitelé a pracovníci neziskovek navštívit semináře z oblasti ekopsychologie pod vedením Mgr. Jana Krajhanzla, vystudovaného psychologa a pedagoga. 89% všech účastníků hodnotilo semináře dvěma nejvyššími známkami, nespokojen nebyl žádný účastník.

Pro tento školní rok máme, na základě Vašich požadavků, připraveno více jak 10 odborných seminářů. Naprostou novinkou je ucelený 5-ti modulový kurz pro pedagogy prvního stupně ZŠ. Rozšířili jsme také spolupráci s dalšími odborníky a lektory z oblasti environmentální výchovy a prezentovat se v našich seminářích bude více než 10 lektorů, včetně takových odborníků, jakou jsou např. Mgr. Justina Danišová, Jan Cincera, PhD., Mgr. Jan Krajhanzl a řada dalších.